מדידת פעילות ועמידה ביעדים

בשנת 2010 החלה "גשר אל הנוער" תהליך של הגדרת מדדי פעילויות. בשנת 2011 החלו להתבצע
איסוף, תיעוד, מעקב ובקרה שיטתיים אחר תפוקות העמותה בעבר ובהווה. לשם כך אפיינה ופיתחה
העמותה יישומים ייחודיים במערכת מידע (SALESFORCE) העוקבת אחר התשומות, הפעילויות ותפוקות
העמותה. 
יישומים אלו מאפשרים מעקב יומי, ניטור, פיקוח ובקרה. בנוסף לכך, מתבצע תהליך טיוב נתונים
אודות בוגרי העמותה, ביצוע משובים שנתיים בקרב בני הנוער הפעילים בכל סוף שנה, עובדים ומתנדבים,
וכן ראיונות לחניכים – לפני ההגעה ועם העזיבה. 

לכל נער/ה מנוהל תיק מעקב במערכת המידע אחר תפקודם והתקדמותם ביחס למדדי ההצלחה שנקבעו.

דוח פעילות שנתי

דוח שנתי - 2016

דוח שנתי - 2017

דוח שנתי - 2018

דוח שנתי - 2019

דוח שנתי - 2020