דוחות כספיים

דוחות כספיים

אנחנו מאמינים בשקיפות, אמינות ודיווחים שוטפים לתורמים כחלק מהפעילות השוטפת בעמותה. על כן בנינו

עבורך התורם, מערך דיווח שבו ניתן למצוא את כל המידע אודותינו.

דוח כספי

דוח כספי - 2016

דוח כספי - 2017

דוח כספי - 2018

דוח כספי - 2019

דוח כספי - 2020

דוח כספי - 2021

דוח מילולי

דוח מילולי - 2016

דוח מילולי - 2017

דוח מילולי - 2018

דוח מילולי - 2019

דוח מילולי - 2020

דוח מילולי - 2021

דוח מילולי - 2022 בקרוב