מייסדי העמותה

מייסדי העמותה

גשר אל הנוער הוקמה בשנת 2002 ע"י ורדה ודב הלפרין, ששמו לעצמם למטרה להעניק הזדמנות שווה להצלחה לבני נוער ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אשר אינם יכולים להיעזר בשירותי חינוך פרטיים ולא מקבלים תמיכה מספקת מהמשפחה.
הקמת העמותה, הפעלתה ומימונה במהלך השנים בוצע באופן שוטף וקבוע ע״י חברת HMS ומשפחת הלפרין. זאת, לצד תמיכה של שותפים לדרך בהם: קרנות, חברות ותורמים פרטיים.

ורדה הלפרין
מייסדת עמותת ״גשר אל הנוער״

דבר המייסדת הגב’ ורדה הלפרין
״בשכונות דרום תל אביב ויפו ישנם אלפים רבים של בני נוער ללא תמיכה משפחתית, כלכלית וחברתית. תוכנית האינטגרציה, שמשלבת תלמידים מהשכונות הדרומיות בבתי הספר בצפון העיר, יצרה מציאות לא פשוטה. מחד, תלמידים אלו “מסומנים” כבעלי יכולת ומוטיבציה להצלחה בלימודים, ומקבלים שוויון הזדמנויות. מאידך, בני הנוער נאלצים ללמוד בחברת נערים מבתים שיש בהם כל טוב, שהוריהם מסוגלים לספק להם את כל הדרוש להצלחה.

נוכחתי לראות כי רבים מבני הנוער מקבלים הלם ראשוני שהופך לאט לאט לתסכול הולך וגובר. היעדר התמיכה הופך אותם ל”נושרים סמויים״, שנמצאים בבתי הספר בגופם אך לא ברוחם, ועומדים רגע לפני נשירה ממסגרות חינוך הפורמליות.

כל אלו הביאו אותי להקים את עמותת ׳גשר אל הנוער׳. ההצלחה לא איחרה להגיע, ואותם נערים ונערות צעירים מצליחים לסיים 12 שנות לימוד, לעתים אף בהצטיינות, כשהם מצוידים בתעודת בגרות מלאה ועומדים להתגייס לצה”ל והופכים לאזרחים תורמים לחברה״.