מסמכי עמותה

מסמכי עמותה

תו תקן ארגון מידות

אישור 46 א׳

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול חשבון בנק

אישור ניהול ספרים

אישור ניהול תקין

אישור קיום חשבון

סעיף 46 א׳ 2019

תעודת מלכר ממעמ

תעודת עמותה

תקנון עמותה