ורדה הלפרין

יו"ר הועד המנהל ומייסדת העמותה

ורדה הלפרין

יו"ר הועד המנהל ומייסדת העמותה

ורדה הלפרין

יו"ר הועד המנהל ומייסדת העמותה

ורדה הלפרין

יו"ר הועד המנהל ומייסדת העמותה

ורדה הלפרין

יו"ר הועד המנהל ומייסדת העמותה

אלון בן צור מנכ"ל
חברת בינת תקשורת
אבי הוכמן

לשעבר מנכ"ל ISS  ורשות הדואר