אמץ נער/ה

אמץ נער/ה

חסות שנתית בהיקף של 25,000 ₪ שתאפשר לנו לתפור "חליפה אישית", מותאמת לצרכי המתבגר/ת
ולספק את צרכיו/ה, בכל ההיבטים. זאת, על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות ומתן כלים לבניית עתידו/ה
והבטחת השתלבות מלאה כאזרח/ית תורם/ת למדינה.

בני הנוער משתתפים בתכנית במשך 2-4 שנים וניתן לתרום חסות שנתית למשך שנה עד ארבע שנים.

לתרומה בכרטיס אשראי

תרומה באמצעות המחאה

ניתן לשלוח המחאה למשרדי ״עמותת
גשר אל הנוער״
כתובת: שד׳ בן גוריון 77 תל אביב
מיקוד 64514

תרומה בהעברה בנקאית

ניתן להעביר לחשבון גשר אל הנוער
בבנק לאומי סניף 767
מס׳ חשבון: 10206/64

לתרומה בהוראת קבע

טופס הוראת קבע לתרומה לעמותת גשר אל הנוער

״גשר אל הנוער״ הינה עמותה רשומה 5803978982
תרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 א׳1
– לכל המעוניין אנו מצרפים אישור חשבון בנק –

שינוי גודל גופנים